obr nahore 1

Informace pro odloučené pracoviště Dlouhá 35, ČB.

Od pondělí se již budou moci spojovat odpolední i ranní družiny. Ranní provoz každé pondělí (kvůli testování) bude stejný jako dosud a bude se dodržovat nastavený systém příchodů do školy. V ostatní dny bude provoz školy od 6:00 hod do 16:00 hod (i v pondělí je družina do 16:00) a bude probíhat dle původních rozvrhů školy.

Informace pro ZŠ Trhové Sviny, Nové Město 228

Příchody do školy každé pondělí (kvůli testování) zůstavají neměnné. V ostatní dny bude provoz školy od 6:30 hod do 15:00hod a bude probíhat dle původních rozvrhů školy.

 

Stále platí, že v prostorách obou škol je třeba mít zakrytá ústa a nos minimálně chirurgickou rouškou.

Tělesná výchova bude na obou zařízeních realizována formou her a cvičení ve venkovních prostorech v přírodě. (Bez roušek).

 

Přijímací řízení na Praktickou školu jednoletou i dvouletou proběhne ve středu 28. 4. 2021 ve třídě Praktické školy, v ulici Dlouhá 35, České Budějovice.

 

Začátek pro první je v 9:00 a prosíme o dostavení se o cca 10 min dříve. Ostatní následují dle časového harmonogramu pro jednotlivé obory.

 

Prosíme, dodržujte časové rozmezí. Škola je malá a není prostor kde by se dalo na začátek přezkoušení čekat a zajistit veškerá protiepidemická opatření.

 

Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od pondělí 12.4. 2021 je umožněna prezenční výuka všem dětem a žákům za podmínek, které nařídilo ministerstvo zdravotnictví:

1) Zaměstnanci školy a žáci, kteří jsou zdravotně a mentálně způsobilí, jsou povinni v prostorách školy (třídy, chodby, šatny, výdejny atp.) nosit respirátory FFP2 (žáci minimálně chirurgické roušky).

2) Zaměstnanci školy a žáci (i děti v MŠ) se musí podrobit antigennímu testování 2x týdně.

 

Osobní přítomnost na prezenční výuce bude podmíněna negativním testem na přítomnost COVID-19.

V případě, že se děti a žáci nebudou účastnit testování, tak zůstávají doma a po dohodě s vyučujicími jim budou zasílány materiály k výuce.

 

Více informací pro rodiče, žáky i zaměstnance najdete na https://testovani.edu.cz/

Leták pro rodiče na  https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Leták pro žáky na https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

Ukázková videa k testování najdete na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 

Odkaz na informace ohledně ošetřovného: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 

Děkujeme za pochopení

Mgr. Naděžda Korcová

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

jestliže je někdo u žáků naší školy doma nemocný na Covid-19, nebo je v karanténě,  je povinností nechávat děti doma, nahlásit to do školy a dodržovat nařízenou karanténu.

Není možné v takových případech posílat děti do školy a ohrozit tak ostatní žáky a pedagogy ve třídě!!!